آخرین مطالب

آب و هوای شهر کلمبو

آب و هوای شهر کلمبو

image-1

کلمبو شهری است که در تمام طول سال می توانید از آن بازدید کنید. البته به غیر از تیر تا ابتدای شهریور که بادهای موسمی سنگین می وزند. بین ماه های بهمن تا فروردین هوای کلمبو عمدتا آفتابی است و جشنواره های گردشگری بسیاری هم در شهر برپاست. اردیبهشت تا آبان فصل باران های موسمی است. از اواسط شهریور آب ... ادامه مطلب »