آخرین مطالب
معبد Sri Dalada Maligawa کندی

معبد Sri Dalada Maligawa کندی

معروف ترین جاذبه این شهر است که در مجموعه کاخ دربار قرار گرفته و دندان مقدس بودا در آن نگهداری می‌شود.
در نزدیکی معبد دندان بودا موزه ای وجود دارد که پیکر یک فیل مومیایی شده بسیار بزرگ در آن نگهداری می‌شود. در این موزه همچنین تصاویر از نحوه مومیایی کردن این فیل که ۵۵ سال پیش مومیایی شده به نمایش گذاشته شده است.