آخرین مطالب

مزارع چای سبز سریلانکا

مزارع چای سریلانکا شهر نوارا الیا مزارع سرسبز چای سریلانکا دراین شهر قراردارد.  چای سریلانکا به سه زیرمجموعه تقسیم می گردد؛ چای کوهپایه وچای دامنه  وچای قله. قبلاً در این جزیره ، قهوه کاشت می شد ؛ اما در سال ۱۸۶۹ کاشت آن به واسطة یک بیماری قارچی به کلی با نابودی و توقف روبه رو شد . این اتفاق ، کاملاً همزمان با رشد محبوبیت چای در سراسر اروپا بود که منجر به تعویض کشت و زرع و تبدیل آن ها به چای شد . امروزه این کشور مقام چهارم را در میان بزرگ ترین تولیدکنندگان چای به خود اختصاص داده است