آخرین مطالب
ماجراجویی در خیابان پناه

ماجراجویی در خیابان پناه

گردش در خیابان پناه یک ماجراجویی واقعی است؛ از عطری که در این خیابان می پیچد گرفته تا تماشای زندگی روزمره مردم؛ اینجا همه چیز منحصر به فرد است. اگر به این خیابان بروید امکان ندارد دست خالی برگردید؛ مغازه های هیجان انگیز که همه چیز می فروشند؛ از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد. برای گردش در این خیابان باید روزی را انتخاب کنید که انرژی کافی دارید زیرا هرج و مرج و شلوغی ممکن است کلافه تان کند.