آخرین مطالب
فرهنگ و اقتصاد در سریلانکا

فرهنگ و اقتصاد در سریلانکا

واحد پول رایج در سریلانکا روپیه می باشد.

کشاورزی یک بخش مهم در اقتصاد سریلانکا می باشد.

ریشه فرهنگ در سریلانکا بسیار قدمت دارد.

سریلانکا خاستگاه های رقص های بومی است.این رقص ها از 2500 سال پیش در زمان کاندی سرچشمه می گیرد.

از معروفترین رقص های آن می توان به رقص های شیطانی در روی آب اشاره کرد.

زبان مردم سریلانکا:

سریلانکا دارای دو زبان رسمی است :سینهالی و تامیلی،که زبان تامیلی ویژه مسلمانان است و آنها به این زبان صحبت می کنند.

در شهرهای بزرگ و توریستی مانند:کلمبو،کندی،گاله،بیشتر به زبان انگلیسی صحبت می کنند.

ولی در روستاهای اطراف به زبان بومی صحبت می کنند.

مذهب مردم سریلانکا:

دین 76% مردم سریلانکا بودایی است،8% مسلمانان،6% مسیحی هستند.