آخرین مطالب
سریلانکا زیست گاه فیل آسیایی
KANDY CITY

سریلانکا زیست گاه فیل آسیایی

در عین حال سریلانکا زیست گاه فیل آسیایی است و به دلیل تقدس این موجود در نزد بودایی ها  در برخی معابد این حیوانات زیبا را نگاه داری می کنند. ولی بهترین مکان برای دیدن فیل ها بین راه کلمبو به کندی و در نزدیکی شهر کگاله، مرکز نگهداری از فیل های بدون سرپرست است که به نام پینا والا الفنت اورفانج-(pinnewala elephant orphanage) به معنای یتم خانه فیل های پینا والا معروف است،  درظهر موقع غذا دادن به فیل ها است و قبل از آن در رودخانه ایی در همان نزدیکی مشغول به آب تنی هستند ودیدن آنها در حال آب تنی هم بسیار جالب است، زمانی که فیل ها را برای غذا دادن می برند می توان از نزدیک فیل آسیایی را دید در عین حال می توان با شیشه شیر به بچه فیل ها شیر داد که برای این منظور باید از قبل در ورودی این محل فیش تهیه کرد.