آخرین مطالب
دریاچه بیرا

دریاچه بیرا

دریاچه بیرا در نزدیکی معبد گانگارامایا قرار دارد. در وسط این دریاچه عظیم، جزیره کوچکی قرار دارد. در این جزیره به واسطه کمک های یک حامی مسلمان مسجد کوچکی ساخته شده است. دریاچه از طریق کانال های باریکی که به دریای هند می رسد به دریاچه های دیگر شهر متصل است. در زمان استعمار از این جزیره برای انتقال کالاها به شهر استفاده می شد و نام پرتغالی «بیرا» در آن زمان به این جزیره اختصاص پیدا کرد. بیرا مکان ایده آلی است برای اینکه چند ساعتی را استراحت کنید؛ پای تان را درون آب سبز رنگ کرده و از تماشای دست و پا زدن اردک ها در اطراف تان لذت ببرید.