آخرین مطالب
جزیره ی سینامون

جزیره ی سینامون

این جزیره یکی از جاذبه های گردشگری پر طرفداری است که در نزدیکی منطقه ی بنتوتا قرار گرفته است.علت نام گذاری این جزیره به جزیره ی دارچین این است که کشت دارچین از سال های دور به وسیله ی یک خانواده شروع و تا نسل های متوالی ادامه یافت.

حتماً زمانی را به گشت و گذار در محدوده ی این جزیره اختصاص دهید.