آخرین مطالب
توک توک سواری در کلمبو

توک توک سواری در کلمبو

اگر دوست دارید کلمبو را ببینید، بهترین وسیله برای گردش در شهر استفاده از «توک توک» است. توک توک ها گاری هایی هستند که توسط موتور در شهر می گردند و وسیله نقلیه مردم و توریست ها به شمار می روند.

در هر نقطه توریستی که باشید رانندگان این وسایل اطراف شما را خواهند گرفت و مدام می پرسند که تاکسی نمی خواهید و تا جواب مثبت نگیرند، دست بردار نخواهند بود. توک توک علاوه بر این که جاذبه توریستی است، یک وسیله نقلیه کارآمد هم محسوب می شود.